BELEDİYELER İÇİN AKILLI ŞEHİRLER
FİKİR VE PROJE UYGULAMA YARIŞMASI

SORU VE CEVAPLAR

 

 

  1. Bir belediye kaç proje ile yarışmaya katılım sağlayabilir ve katılım için kategori var mıdır? Kategori var ise her kategori için başvuruda bulunabiliyor muyuz?

Yarışma Rehberi, 3- Yarışma Takvimi, “Bir belediye yalnızca bir proje önerisi ile başvuru yapabilir.”

Bir belediye kategori sınırı olmaksızın istenilen sayıda proje ile başvuru yapabilir. Her belediye göndermiş olduğu projelerden sadece bir tanesi için ödül alabilir.

  1. Projenin son başvuru tarihi 16.12.2019 olarak görünmektedir. Bu tarih için saat sınırı var mıdır? Ayrıca başvuru tamamlandıktan sonraki DETSIS kodu ile tarafınıza gönderilecek olan resmi yazı için bir süre bulunmakta mıdır ?

Yarışma Rehberi, 3- Yarışma Takvimi, “Aşama Fikir Projesi Teslim: 15 Kasım 2019 – 16 Aralık 2019”

İnternet sayfası üzerindeki elektronik başvuru formunun doldurulması için son tarih 16 Aralık 2019 saat 23.59’dur. Islak imzalı taahhütname ve proje ile ilgili diğer bütün belgeler aynı şekilde en geç 16 Aralık 2019 saat 23.59’a kadar iadeli taahhütlü olarak postaya verilmelidir.

  1. Yarışmaya katılacak fikirlerin, konuyla ilgili başka firmadan danışmanlık almış olması, yani çalışan olarak tüm personelin belediye personeli olmaması durumu etkiler mi? Böyle bir şart var mı?

Herhangi bir kısıtlama yoktur. Kaynağı ne olursa olsun projenin nihai sahiplenicisinin belediye olması gerekmektedir.

  1. Proje Bütçesi ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılacak mı?

Hayır. Detaylı başvuru formunda belirtilen bilgilerin girilmesi yeterlidir.

  1. Yarışmaya katılım için yarışmanın yapılacağı yerden alan kiralamak ya da katılım bedeli ödenmesi gerekiyor mu?

Talep eden tüm belediyelerimize sergi alanı ücretsiz olarak tahsis edilecektir.

  1. Yarışma rehberinde hazırlanacak olan projenin formatı hakkında bir standart var mı yoksa sadece düz metin olarak mı fikrimizi anlatacağız?

İnternet sayfasında elektronik başvuru formundaki alanların doldurulması gerekmektedir, ilgili alanlarda karakter sınırı yoktur.

  1. Yarışmaya katılım ücretli mi?

Hayır, hiçbir ücret yoktur.

  1. Başvurulan proje için patent ya da telif alınmasında sıkıntı var mı?

Hayır, problem teşkil etmez.